Privacyverklaring Van Osta Groep

(Van Osta Home Service NV / Varteks Trading NV / Van Osta BVBA / Si Bel SO BVBA)

 

Van Osta hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dit privacybeleid, van de websites van Van Osta en de bedrijven die geassocieerd worden met de Van Osta groep, geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van klanten en partners.

De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verkregen via de websites van Van Osta of via een ander kanaal van de Van Osta groep (e.g. winkels, kantoren, mailverkeer,…) en is in lijn met de nieuwe Europese GDPR wetgeving rond de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Van Osta niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Van Osta respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Hoe gebruiken wij verzamelde persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Van Osta verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het gebruik van onze diensten.
 • Communicatie.

Indien wij uw persoonsgegevens voor andere doelen willen gebruiken, zullen wij u daar schriftelijk de toestemming voor vragen.

 

Welke gegevens verzamelen we voor het gebruik van onze diensten?

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Wij kunnen u de volgende persoonsgegevens vragen: naam, voornaam, telefoonnummers, adres, e-mailadres en Sodexo gebruikersnummer. De gegevens worden gebruikt om de dienst op een correcte manier te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de Van Osta groep of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Welke gegevens kunnen we verzamelen indien u met ons communiceert?

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. De persoonsgegevens die we kunnen opvragen zijn; naam, voornaam, telefoonnummers, adres, e-mailadres en Sodexo gebruikersnummer. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Van Osta of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Gebruik van cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen.

 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Spelregels voor het doorgeven van persoonsgegevens aan derden

We kunnen de gegevens die u aan ons geeft aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. In sommige gevallen kan de informatie intern worden gedeeld, onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Van Osta geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal Van Osta de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Wat zijn uw rechten rond de persoonsgegevens die wij van u verzamelen?

 • Inzage en rectificatie: u heeft recht op inzage in die gegevens. Dit wordt ook wel een “inzageverzoek van de betrokkene” genoemd. Als wij erkennen dat wij verplicht zijn u persoonsgegevens te verstrekken, verstrekken wij u deze gegevens kosteloos. Voordat wij u persoonsgegevens verstrekken, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs en voldoende informatie over uw interacties met ons, zodat wij uw persoonsgegevens kunnen terugvinden. Indien de gegevens die wij over u bewaren onjuist zijn, kunt u ons vragen alle onjuistheden in de persoonsgegevens te corrigeren.

 

 • Bezwaar tegen verwerking: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons als wij niet langer het recht hebben deze te gebruiken, te eisen dat wij uw gegevens verwijderen als wij deze te lang bewaren, of te eisen dat, in bepaalde omstandigheden, de verwerking aan restricties wordt onderworpen.

 

 • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om een beperking te vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld, terwijl de juistheid van uw persoonlijke gegevens wordt gecontroleerd).

 

 • Recht op verwijdering: u heeft het recht om alle gegevens met betrekking tot u te laten verwijderen (behalve in sommige gevallen, bijvoorbeeld om een transactie te bewijzen of wanneer wettelijk vereist). Standaard bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens worden verwijderd uit ons bestand na maximaal 5 jaar van inactieve periode.

 

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gebruikelijk, gestructureerd, machineleesbaar formaat of te vragen om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde partij naar keuze.

 

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

Van Osta streeft ernaar om uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen. Dit gebeurt zowel door technische als organisatorische maatregelen, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Van Osta van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Er worden back-ups gemaakt van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kan u contact met ons opnemen via de gegevens hieronder:

 

Van Osta Home Service NV

Paddeschootdreef 4A

9100 Sint-Niklaas

info@vanosta.net

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

https://www.privacycommission.be/nl

 

 

 

Aanpassingen aan deze privacyverklaring

De Van Osta groep houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren.

 

De pagina is voor het laatst aangepast op 24/05/2018.

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid en met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.